Drepturile salariale în caz de boală


În cazul salariaților din Republica Federală Germania, achitarea drepturilor salariale în caz de boală este reglementată de Legea federală privind continuitatea achitării drepturilor salariale (în limba germană: EFZG). Această reglementare cu caracter fundamental nu este nici în prezent cunoscută tuturor salariaților.

Mai jos sunt răspunsurile la câteva întrebări cu caracter frecvent în legătură cu continuitatea achitării drepturilor salariale:

 1. Cine are dreptul la achitarea neîntreruptă a drepturilor salariale?

Aceste persoane sunt:

 • Muncitorii
 • Angajații salariați
 • Ucenicii/stagiarii
 1. Care este data de la care o persoană poate beneficia de acest drept?
 • Acest drept se naște în principiu din cea de-a cincea săptămână de la data începerii raportului de muncă sau ucenicie. Prin contractul individual de muncă sau prin contractul colectiv de muncă poate fi convenită o perioadă mai scurtă în legătură cu exercitarea acestui drept. Orice convenție privind stabilirea unui termen mai lung în acest sens este inadmisibilă.
 • Acest drept se naște de la data îmbolnăvirii. În cazul în care o persoană se îmbolnăvește pe durata perioadei de muncă, dreptul se naște din ziua imediat următoare.
 1. Cât timp este valabil acest drept?
 • Acest drept este valabil pe o perioadă de maxim șase săptămâni.
 1. Care este cuantumul drepturilor salariale?
 • Salariatul va primi salariul pe care acesta l-ar fi primit în cazul în care nu ar fi intervenit boala.
 • În cazul în care nu s-a convenit un salariu fix, ci un salariu în funcție de performanțe, salariatul va primi pe durata bolii salariul mediu pe care acesta l-ar fi încasat în mod normal. Prin această măsură se compensează orice eventuale pierderi privind drepturile salariale.
 • Prin contractul colectiv de muncă se poate stabili o prevedere derogatorie în favoarea salariatului.
 1. Ce se întâmplă în cazul în care mă voi îmbolnăvi din nou?
 • În principiu, acest drept se acordă timp de șase săptămâni pentru fiecare caz de boală. În cazul în care persoana suportă o operație și nu poate munci pe o perioadă de șase săptămâni, acesta va avea dreptul la plata neîntreruptă a salariului pe o perioadă de șase săptămâni. În cazul în care va interveni un nou episod de boală, dacă persoana își fracturează, de exemplu, piciorul sau mâna, după ce și-a reluat munca, atunci acesta va avea din nou dreptul la plata neîntreruptă a salariului pe o perioadă de șase săptămâni.
 • Excepții: dacă respectiva persoană în decursul primelor șase săptămâni se îmbolnăvește din nou, atunci perioada luată în considerare pentru plata neîntreruptă a salariului va fi doar perioada aferentă primelor șase săptămâni. Dacă, în situația de mai sus, pe durata recuperării postoperatorii se produce, spre sfârșitul perioadei de șase săptămâni, o infecție a  amigdalelor și prin urmare intervine un nou episod de boală, care depășește acea perioadă de șase săptămâni, atunci perioada luată în considerare pentru plata neîntreruptă a salariului va fi doar perioada aferentă primelor șase săptămâni de după operație.
 • În cazul în care salariatul se îmbolnăvește din nou din cauze legate de prima afecțiune, acesta va avea dreptul la plata neîntreruptă a salariului doar dacă anterior celei de-a doua perioade de incapacitate de muncă nu s-a aflat în incapacitate de muncă timp de minim șase luni din cauza aceleiași afecțiuni sau primul concediu medical nu a depășit perioada de șase săptămâni.
 • Dreptul la plata neîntreruptă a salariului pentru întreaga perioadă de șase săptămâni se va reînnoi dacă, din motive ce țin de primul concediu medical, ca urmare a aceleiași afecțiuni, a expirat un termen de douăsprezece luni.
 1. Ce se întâmplă în cazul în care eu sunt în continuare bolnav după cele șase săptămâni?
 • Atunci casa de asigurări va acorda o indemnizație de boală. Aceasta este mai mică decât valoarea plății efectuate în baza Legii privind achitarea neîntreruptă a drepturilor salariale.
 • Vor primi indemnizație de boală și acele persoane care se îmbolnăvesc înainte de expirarea unui termen de patru săptămâni de la data începerii unui nou raport de muncă.
 1. Se poate întâmpla ca eu să nu beneficiez de acest drept, cu toate că îndeplinesc toate condițiile pentru a beneficia de plata neîntreruptă a salariului?
 • Salariatul a cărui incapacitate de muncă rezultă din motive imputabile acestuia nu va avea dreptul de a beneficia de plata neîntreruptă a salariului. Un motiv imputabil acestuia ar fi de exemplu participarea la o încăierare/acte de violență, accident cauzat de conducerea sub influența alcoolului, rănire cauzată de nerespectarea obligativității purtării centurii de siguranță sau exercitarea unui sport extrem de periculos, după caz.

Informațiile de pe acest site nu reprezintă o consultantă juridică si nu pot înlocui o consiliere juridică profundă si individuală al cazului dumneavoastra.