Asistenţa judiciară – Prezentare generală


 Elemente esenţiale:

  • Asistenţa judiciară nu cuprinde costurile aferente avocatului părţii adverse în cazul pierderii procesului. De aceea, riscul procesual se rezumă la aceste costuri.
  • În cazul în care în termen de 4 ani de la încheierea procesului se modifică circumstanțele personale şi/sau economice, asistenţa judiciară poate fi suspendată sau poate fi dispusă sau modificată o plată în rate. Din această cauză, oricine beneficiază de acest ajutor, dacă cererea a fost depusă începând cu data de 01.01.2014, are obligativitatea de a comunica din proprie inițiativă modificările, fără a i se solicita acest lucru.
  • Nu se aprobă asistenţa judiciară dacă de exemplu o asigurare pentru protecţie juridică sau debitorii obligației legale de întreținere suportă (trebuie să suporte) costurile.

Ce este asistenţa judiciară?

Asistenţa judiciară oferă posibilitatea de a iniţia un proces şi acelora care se află în imposibilitate prin propriile mijloace financiare.

Un litigiu judecat de către o instanţă costă bani. În această privinţă, există 3 categorii de costuri:

  1. Cheltuielile de judecată – acestea sunt costurile achitate instanţei. La acestea se adaugă şi costurile legate de experţi, în cazul în care aceştia sunt solicitaţi.
  2. Costurile legate de propriul avocat, în măsura în care se contractează un avocat.
  3. Costurile legate de avocatul părţii adverse, în măsura în care aceasta a contractat un avocat.

Dacă cineva dorește să depună o plângere, de regulă este obligat să achite nişte cheltuieli de judecată. În cazul în care legea prevede reprezentarea de către un avocat sau, din alte motive, se impune reprezentarea de către un avocat, se adaugă şi aceste costuri.

Reprezentarea de către un avocat nu este întotdeauna prevăzută ca obligatorie. De exemplu, la judecătoria de primă instanţă nu este nevoie în principiu de prezenţa unui avocat. Aici plângerea poate fi dictată chiar funcționarului judiciar al instanţei, reclamantul având în vedere toate punctele esenţiale. Omiterea unui element poate duce la pierderea procesului, chiar dacă reclamantul are dreptate. Din acest motiv se recomandă imperativ consultarea unui avocat, cel puţin înainte de depunerea plângerii.

Asistenţa judiciară îi ajută pe cei care nu pot suporta costurile legate de impunerea sau apărarea drepturilor lor, sau le pot suporta doar parţial, respectiv în rate.

Ce se întâmplă atunci când beneficiaţi de asistenţa judiciară?

Aprobarea asistenţei judiciare presupune că persoana căreia i se aprobă asistența judiciară, în funcţie de situaţia sa personală şi economică, nu trebuie să efectueze plăţi sau plăți parțiale (inclusiv cheltuieli de judecată în avans).

Sunt acoperite şi costurile legate de propriul avocat. Pentru aceasta, va fi desemnat de către instanţă un avocat din oficiu. Acest lucru trebuie solicitat. Se poate opta pentru un avocat la alegerea părţii în cazul în care legea prevede reprezentarea de către un avocat sau instanţa consideră reprezentarea de către un avocat ca fiind necesară. În cazul în care partea adversă este reprezentată de un avocat, este de regulă un motiv suficient pentru a vi se aproba asistenţa judiciară.

Cine primeşte asistenţă judiciară?

Legea prevede ca „partea care, pe baza situaţiei personale şi financiare, nu poate suporta costurile unui proces sau le poate suporta doar parţial sau în rate“ poate beneficia, la cerere, de asistenţă judiciară, cu condiţia ca „revendicările sau apărarea legală să prezinte suficiente şanse de succes şi să nu fie răuvoitoare“ (a se compara cu art. 114 Cod de Procedură Civilă German).

Răuvoitor înseamnă în acest sens că cineva care ar avea banii necesari procesului nu şi-ar revendica drepturile sau apărarea în cauză, deşi ar avea şanse bune de succes, deoarece este vorba despre o valoare mică. (a se compara cu art. 114 alin. 2 Cod de Procedură Civilă German).

Pe scurt, are dreptul la asistenţă judiciară persoana care trebuie să intenteze un proces şi nu poate suporta costurile legate de acesta şi, după aprecierea instanţei, are şanse de a câştiga procesul.

Dreptul de acordare a asistenţei judiciare se stinge dacă o asigurare de protecţie juridică sau o altă instituţie preia costurile aferente. De asemenea, aceasta nu poate fi acordată, de exemplu, dacă soţul/soţia sau, în cazul unui copil necăsătorit, părinţii sau unul dintre părinţi suportă costurile, pe baza unei obligaţii legale de întreţinere.

Este posibil ca persoana care primeşte asistenţă judiciară să aibă de plătit rate dacă situaţia îi permite. În total se vor plăti 48 de rate lunare, a căror valoare depinde de venit. În cazul în care situaţia părţii se îmbunătăţeşte considerabil, instanţa poate solicita şi ulterior plăţi, până la scurgerea a patru ani de la finalul procesului. Acestea se pot ridica până la valoarea integrală a cheltuielilor de judecată și a celor legate de avocaţi. În cazul în care situaţia părţii se înrăutăţeşte, ratele pot fi ajustate sau reduse chiar până la zero.

Persoana care primeşte asistenţă judiciară începând cu data de 01.01.2014 trebuie să comunice instanţei neîntârziat dacă în termen de 4 ani de la finalizarea procesului situaţia sa financiară se îmbunătăţeşte considerabil sau dacă îşi modifică adresa. În cazul în care intenționat sau din neglijență gravă partea comunică incorect sau nu comunică în cel mai scurt timp îmbunătățirea considerabilă a situaţiei veniturilor şi averii sale sau modificările adresei sale, instanţele trebuie să suspende asistenţa judiciară.

O îmbunătăţire considerabilă a situaţiei financiare poate să survină şi atunci când partea obţine ceva în urma procedurii judiciare. Cine a câştigat un proces şi a primit bani de la partea adversă va trebui sa contribuie ulterior la cheltuielile de judecată.

Ce riscuri trebuie avute în vedere?

Cel care dorește să intenteze un proces ar trebui să se informeze mai întâi cât mai exact cu privire la posibilele cheltuieli de judecată şi cele legate de un avocat. Acest lucru este valabil și în cazul asistenţei judiciare. Aceasta nu exclude complet riscul de suportare a costurilor. În special nu este acoperit riscul de a plăti costurile aferente avocatului părţii adverse.

Cu alte cuvinte, dacă o parte pierde un proces, de obicei aceasta va trebui să suporte cheltuielile părţii adverse, chiar dacă i-a fost aprobată asistenţa judiciară.

Există o excepţie în tribunalele muncii: aici, partea care pierde procesul în prima instanţă nu trebuie să ramburseze costurile legate de reprezentarea părţii adverse.

În cazul în care părţile încheie o înţelegere în care partea căreia i-a fost aprobată asistenţa judiciară trebuie să suporte cheltuielile de judecată, aceasta nu va suporta cheltuielile de judecată numai în situaţia în care înţelegerea, inclusiv repartizarea costurilor, a fost propusă de instanţă şi instanţa a constatat în mod explicit în propunerea sa de înțelegere că reglementarea costurilor corespunde deciziei de stabilire a acestora care urmează a fi emisă.

Deja pentru reprezentarea de către un avocat în procesul privitor la asistenţa judiciară/procedurală rezultă costuri. Acestea trebuie achitate dacă nu se aprobă cererea de acordare a asistenţei judiciare. Acelaşi lucru se aplică pentru cheltuielile de judecată deja apărute şi care urmează să apară.

Cum se primeşte asistenţa judiciară/procedurală? (Indicaţii privind formularul)

Pentru a nu angaja costuri publice în mod abuziv şi nejustificat, asistenţa judiciară se acordă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiţii:

Este necesară depunerea unei cereri la instanţa pe rolul căreia urmează a avea loc procesul. În cerere se va descrie situaţia litigioasă în mod amănunţit şi complet. Din aceasta trebuie să rezulte în mod coerent „suficiente șanse de succes” conform prevederilor legale. Se vor indica dovezile în acest sens. În aceste chestiuni se recomandă consilierea de către un avocat. Solicitaţi şi informaţii referitoare la legea ajutorului pentru consultanţă (citiţi în acest sens articolul meu Aveti nevoie de un expert juridic, dar va lipsesc banii?).

Asistenţa judiciară poate fi aprobată, în principiu, numai pentru perioada de după depunerea cererii complete şi a tuturor actelor doveditoare.

Cererii i se vor anexa, de asemenea, o declaraţie privind situaţia personală şi financiară (situaţia familială, profesia, averea, veniturile, obligaţiile şi datoriile financiare), precum şi dovezile corespunzătoare. Pentru declaraţie, în cadrul procedurii de aprobare se va folosi un anumit formular pe care îl găsiţi la Judecătoria de Primă Instanţă de cara aparţineţi. Dacă nu vă descurcaţi mai departe, mă puteţi contacta, vă stau cu plăcere la dispoziţie.

Informațiile de pe acest site nu reprezintă o consultantă juridică si nu pot înlocui o consiliere juridică profundă si individuală al cazului dumneavoastra.